Řízení kvality

Vedení společnosti KOH-I-NOOR a.s. od srpna roku 2002 uplatňovala pravidla řízení systému kvality podle normy ISO 9001:2009, od září 2017 pak podle normy ISO 9001:2016, s cílem zdokonalit fungující systém řízení společnosti. Tento systém je uplatňován, dodržován a neustále zlepšován tak, aby efektivita systému managementu kvality byla v souladu s požadavky této mezinárodní normy.

 

Systém řízení kvality je certifikován pro:

 

Výrobu, nákup a prodej konfekčních spínadel a drobných kovových a plastových výrobků a s tím související konstrukční činnost a výrobu nástrojů, forem a strojů.

 

Část výrobního programu je určen pro automobilový, elektrotechnický a papírenský průmysl, kde společnost KOH-I-NOOR využívá systému řízení kvality dle normy ISO TS 16949:2009. Při vývoji výrobků z tohoto výrobního programu jsou využívány metody PPAP. KOH-I-NOOR a.s. splňuje podmínky etického kodexu a normy Reach.