Informace pro akcionáře

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti svolává VALNOU HROMADU, která se bude konat dne 24.4.2015
od 9:00 hod. v sídle společnosti.

Pozvánka ke stažení zde

Protinávrh ke stažení zde

Oznámení ke stažení zde

Zápis z valné hromady ke stažení zde

Písemné odpovědi ke stažení zde

Usnesení ke stažení zde

Doplnění písemných odpovědí ke stažení zde

Doplnění písmených odpovědí - příloha č. 1 ke stažení zde

Výplata protiplnění - informace ke stažení zde

Výplata protiplnění - formulář ke stažení zde

Výplata protiplnění - dodatečná lhůta ke stažení zde

Oznámení o uplatnění práva ke stažení zde

Oznámení o uplatnění práva ke stažení zde