Aktuality

zpět na výpis aktualit

Informace o fúzi společnosti

 

Vážení obchodní partneři,


dovolte, abychom Vás informovali o skutečnosti, že rozhodnutím valných hromad obou společností byl schválen projekt fúze společností KOH-I-NOOR a.s. a KOH-I-NOOR MASSAG, a.s.
Rozhodným dnem fúze je 1.1.2023, zápis fúze do obchodního rejstříku bude proveden ke dni 1.7.2023.
Zápisem fúze do obchodního rejstříku společnost KOH-I-NOOR a.s. zaniká, nástupnickou společností se stává KOH-I-NOOR MASSAG, a.s., která tímto přebírá veškeré právní závazky, práva a povinnosti KOH-I-NOOR a.s.

Celý dokument si můžete přečíst zde:
Informace o fuzi spolecnosti KOH-I-NOOR a.s. a KOH-I-NOOR MASSAG a.s. k 30.6.2023

zpět na výpis aktualit