Rozhodnutí řádné valné hromady

KOH-I-NOOR a.s., se sídlem Vršovická 478/51, 101 01 Praha 10, IČ:60193034, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2296, tímto oznamuje, že řádná valná hromada společnosti rozhodla dne 29.6.2012 o přeměně podoby akcií společnosti ze zaknihovaných na listinnou.

Představenstvo společnosti KOH-I-NOOR a.s.