Projekt "Inovační vouchery - výzva 2014"

Letošní projekt je zaměřen na zvýšení kvality výrobků litých ze slitin zinku. Partnerem - poskytovatelem znalostí v tomto projektu je SVÚM a.s., Čelákovice.