Projekt „Inovační vouchery“

Dotace z tohoto voucheru bude využita k financování poskytnutí znalostí pro změny technologií prováděných povrchových úprav, s přihlédnutím jak na nezávadnost konečného produktu, tak i na ochranu životního prostředí.

Partnerem – poskytovatelem znalostí v tomto projektu je SVÚOM s.r.o. Praha 7.