Oznámení o změně cen

Vážení obchodní partneři,

dopisem ze dne 01.12.2020 jsme Vás předběžně informovali o nutnosti úprav cen v roce 2021 u jednotlivých skupin výrobků, s platností dle přílohy citovaného dopisu.

Připravili jsme nový ceník skupiny výrobků KLASIKA, platný od 01.04.2021.

V rámci nutných cenových úprav jsme přistoupili rovněž k úpravě cenové politiky pro tuto skupinu výrobků. Naším cílem je minimalizovat cenový nárůst nejprodávanějších položek a zároveň zjednodušit správu maloobchodních balení.

U sypaných výrobků jsme striktně odstupňovali ceny od nejmenších až po největší balení. Povrchové úpravy nyní cenově stupňujeme od nejprodávanějších až po ty technologicky nejnáročnější.

U malospotřebitelského balení jsme naopak ceny sjednotili napříč povrchovými úpravami a u některých produktů také napříč velikostmi tak, abychom minimalizovali počet cenových skupin.

Pevně věříme, že tyto změny povedou ke zpřehlednění, zjednodušení a zefektivnění naší spolupráce v této rozsáhlé skupině výrobků. Taktéž doufáme, že i přes nepříznivý vývoj cen vstupních materiálů z posledních měsíců, budeme schopni takto stanovené ceny zachovat po co nejdelší období.

Vaše dotazy, podněty a požadavky prosím směřujte na obchod@kin.eu.

S přátelským pozdravem

Petr Bohumínský

generální ředitel

KOH-I-NOOR a.s