Kalení a tepelné zpracování oceli

Hledáte-li dodavatele pro tepelné zpracování oceli, kontaktujte nás. Vlastníme technologie pro kalení a popouštění drobných předmětů z oceli a běžně je využíváme pro vlastní produkci našich výrobků, např. pro špendlíky, IXA hřebíčky, příchytky potahů nebo pružin.

Nabízíme využití průběžné pece s ohřevem v ochranné atmosféře a v polymerové lázni i popouštění v průběžné peci nebo vsádkově.

Kalení oceli je způsob tepelného zpracování ocelí za účelem zlepšení určitých mechanických a fyzikálních vlastností. Při kalení se ocel ohřeje na tzv. kalící teplotu a poté se prudce ochlazuje. Kalená součást má vyšší tvrdost a dosahuje vysoké odolnosti proti opotřebení, ztrácí však houževnatost a stává se tak křehčí. Rozeznáváme dva druhy kalení – martensitické a bainitické.

Po kalení následuje tzv. popouštění oceli, jehož cílem je snížit její křehkost vzniklou při martensitickém kalení. Popouštění je založeno na částečné přeměně struktury materiálu při teplotách mezi 150 a 400 °C.  Nežádoucím jevem spojeným s popouštěním je pokles tvrdosti zakaleného materiálu. Při popouštění za teplot nad 400 °C však vzniká nová struktura, která je velmi pevná a houževnatá.

Nejčastěji aplikujeme tzv. kontinuální kalení, kdy jsou drobné výrobky nejprve unášeny střásadlem do kalicí retorty a poté propadají do kalicí lázně. Odtud jsou magnetickým pohyblivým pásem a následně střásadlem přivedeny do popouštěcí pece.

Oba dva procesy, tedy kalení a popouštění, se souhrnně nazývají zušlechťování oceli.