Aktuality z naší výroby a velkoobchodu

Přečtěte si novinky týkající se samotného procesu výroby nebo aktuality o velkoobchodu galanterního a průmyslového zboží.

Rozhodnutí řádné valné hromady

Valná hromada společnosti rozhodla dne 29.6.2012 o přeměně podoby akcií společnosti ze zaknihovaných na listinnou.
17.12.2013

Stránky